Những câu hỏi thường gặp

Tổng quan Lomo
Lomo là gì? Các nền tảng và thiết bị được hỗ trợ?
Lomo là ứng dụng kết nối bạn bè, xây dựng các mối quan hệ dành riêng cho cộng đồng LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender)
Đăng ký và Bắt đầu
Tham gia Lomo như thế nào?
Tại sao tôi không nhận được mã OTP?
Làm sao để chỉnh sửa hồ sơ cá nhân tôi đã lưu trước đó?
Đăng bài viết, trạng thái
Làm thế nào để đăng bài viết và hình ảnh lên nhật ký?
Kết nối và tương tác
Làm thế nào để theo dõi và bỏ theo dõi một người bạn?
Làm thế nào để bình luận vào hình ảnh của bạn?
Tôi có thể nhắn tin trên LOMO như nào?
Chức năng hẹn hò
Làm quen trên LOMO như thế nào?
Làm thế nào để tôi có thể làm quen một người?
Chức năng Ai Hợp Tôi là gì? Làm thế nào để khởi tạo tính năng Ai Hợp tôi?
Chức năng Chặn, Mở chặn account
Làm thế nào để chặn một người?
Làm thế nào để bỏ chặn một người bạn?
Chức năng báo cáo
Làm như thế nào để tôi báo cáo người dùng khác?
Chức năng tặng quà
Kẹo là gì?
Cách thu thập thêm kẹo mỗi ngày?
Cách đổi quà tặng từ kẹo?
Cách kiểm tra số kẹo?
Tặng gấu như thế nào?
Khám phá
Phần khám phá là gì?